language ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นและป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี2562
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆ ในที่ดินของตนเอง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประ
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประจำปี พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา