language ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info_outline วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค

25 กรกฎาคม 2562
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค

25 กรกฎาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา