language ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box กองช่าง

นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิรวัฒน์ ไตรพืช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจิรวัฒน์ ไตรพืช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุภชัย สัมพันธมิตร
คนงานทั่วไป
นายสุภชัย สัมพันธมิตร
คนงานทั่วไป
นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์
คนงานทั่วไป
นายสมชาย ยิ่งบำรุง
คนสวน
นายสมชาย ยิ่งบำรุง
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา