language ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ฝ่ายบริหาร

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายก อบต.ลาดงา
(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายก อบต.ลาดงา
(นายนพดล พบวารี)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นายนพดล พบวารี)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นายประสาร ศรีนาค)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นายประสาร ศรีนาค)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นางดวงกมล มงคลแท้)
เลขานุการนายก อบต.ลาดงา
(นางดวงกมล มงคลแท้)
เลขานุการนายก อบต.ลาดงา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา