language ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือชุมชนบ้านหมู่ตาล หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา
ผู้โพส : admin
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการสนับสนุนหมุู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ประจำปี 2561 เมื่อสันที่ 26 มิถุนายน 2561
ผู้โพส : admin
กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
ผู้โพส : admin
ครบรอบหนึ่งร้อยปี วันพระราชทานธงชาติไทย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต....
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการคัดเลือก "คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดงา้" (9 กันยายน 2560)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3 เดือนครั้ง ณ...
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม (10 สิงหาคม 2560)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (7 กรกฏาคม 2560)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา (11 สิงหาคม 2560)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา