language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
camera_alt ภาพกิจกรรม
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแจกถุงยังชีพ​ ที่อบต.ลาดงา​​ และ​วัดเจ้าเจ็ดใน
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ลาดงา และทีมงาน นำข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม มอบให้กับครอบครัวผู้ติดเชื้อ และครอบครัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตพื้นที่ตำบลลาดงา
อบต.ลาดงา ดำเนินการขุดลอกลำรางตาสี หมู่ที่ 4 เนื่องจากมีความตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ในฤดูแล้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดงา จัดอบรมโครงการ ฟันสวย ยิ้มใส ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้มีสุขภาพฟันที่ดีค่ะ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดงา
ตามที่ อบต.ลาดงาได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 กรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.8 ตำบลลาดงา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม2564ค่ะ
นายก อบต.ลาดงา นำพนักงานรณรงค์การป้องกันการทุจริต "เราคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" หากพบเห็นการทุจริตแจ้ง อบต.ลาดงา ตามช่องทาง ต่อไปนี้คะ ตู้รับแสดงความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-789361...
อบต.ลาดงา รณรงค์การหยุดเผาเศษซากวัชพืชและตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวโดยขอให้เกษตรกรนำเศษฟางอัดก้อนเพื่อนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง "อบต.ลาดงา...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ลาดงา ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศเรื่องรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview84

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
facebook

 

facebook-line
facebook

 

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน