องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของสำนักปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1