องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
play_arrow แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาสแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 327
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
photo แนบท้ายประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
photo แนบท้ายประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1