language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4
camera_alt ภาพกิจกรรม
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแจกถุงยังชีพ​ ที่อบต.ลาดงา​​ และ​วัดเจ้าเจ็ดใน [10 กันยายน 2564]
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ลาดงา และทีมงาน นำข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม มอบให้กับครอบครัวผู้ติดเชื้อ และครอบครัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตพื้นที่ตำบลลาดงา [23 สิงหาคม 2564]
อบต.ลาดงา ดำเนินการขุดลอกลำรางตาสี หมู่ที่ 4 เนื่องจากมีความตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ในฤดูแล้ง [27 เมษายน 2564]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดงา จัดอบรมโครงการ ฟันสวย ยิ้มใส ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้มีสุขภาพฟันที่ดีค่ะ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดงา [26 มีนาคม 2564]
ตามที่ อบต.ลาดงาได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 กรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว [25 มีนาคม 2564]
คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.8 ตำบลลาดงา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม2564ค่ะ [25 มีนาคม 2564]
นายก อบต.ลาดงา นำพนักงานรณรงค์การป้องกันการทุจริต "เราคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" หากพบเห็นการทุจริตแจ้ง อบต.ลาดงา ตามช่องทาง ต่อไปนี้คะ ตู้รับแสดงความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-789361... [19 มีนาคม 2564]
อบต.ลาดงา รณรงค์การหยุดเผาเศษซากวัชพืชและตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวโดยขอให้เกษตรกรนำเศษฟางอัดก้อนเพื่อนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง "อบต.ลาดงา... [18 มีนาคม 2564]
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลาดงา ไตรมาส2 เมื่อวันที่18 มีนาคม 2564 ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของคนลาดงาค่ะ ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการป้องกันส่งเสริมสุขภาพเพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ... [18 มีนาคม 2564]
อบต.ลาดงา แจ้งดำเนินงานตามโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง [18 มีนาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน