องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมด้านการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง แบบ Active leaning [8 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance Agreemet:PA) และการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครู พนักงานครู... [2 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมโครงการเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง [23 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านชาวตำบลลาดงา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วม [3 พฤศจิกายน 2565]
สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านชาวตำบลลาดงา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วม [2 พฤศจิกายน 2565]
กระทรวงอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านชาวตำบลลาดงา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วม [1 พฤศจิกายน 2565]
ลงหินคลุกยกระดับเส้นทางการจราจรให้พ้นจากระดับน้ำ [26 ตุลาคม 2565]
ประเพณี ตักบาตรเทโว [12 ตุลาคม 2565]
วันล้างมือโลก [4 ตุลาคม 2565]
เคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย [28 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 53 รายการ)