องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมโครงการเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
รายละเอียด : ณ สวนสัตว์ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค(Sriayuthaya Lion Park) อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะ พัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคมและสติปัญญา #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา #เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
ผู้โพส : admin