องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมด้านการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง แบบ Active leaning
รายละเอียด : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวัตกรรมด้านการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง แบบ Active leaning ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติที่สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการส่งเสริมพัฒฬฒนาการเด็กปฐมวัยแก้ผู้ปกครอง แบบ Active leaning
ผู้โพส : admin