ชื่อเรื่อง : วันท้องถิ่นไทย
รายละเอียด : คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อไฟล์ : OJY8YGRWed40256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้