ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมติดไฟส่องสว่าง(๗ วันอันตราย ในช่วงเทศการปีใหม่) จำนวน ๗ วัน ๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง