ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง