ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาธารณะสองข้างทาง หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลลาดงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง