ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ พร้อมซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง