ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๘๓ พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ เส้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง