ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 14 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง