ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงไฟถนนโซล่าเซลล์ส่องสว่างบริเวณวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3 บ้านมาบศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง