องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมา grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานกานเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับการรับรองจาก สตง.แล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ประกาศ ใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน(หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชสัมพันธ์รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศพด.อบต.ลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
photo รายงานแผนการดำเนินโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview371

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview393

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม