language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์พร้อใช้งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองมอญ ตำบลลาดงา ด้วยวิธีการประกวด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.7 บ้านรางเสาธง ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 331 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.9 บ้านคลองมอญ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 353 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 279 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่.7 บ้านรางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่.9 บ้านคลองมอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบลำรางหนองโน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 368 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบรำรางหนองโน หมู่ที่ 6 ตำบลลาดงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบลำรางหนองโน หมู่ที่ 6 ตำบลลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำรางหนองโน หมู่ที่ 6ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนน คศล. หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7และหมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 (ทางเข้าวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม)ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณถนนทางเข้าบ้านคลองมอญ หมู่ที่ 9 ตำบลลาดงาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน