องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองช่าง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035789361
(นางสาววรุณา รอดสันเทียะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 035789361
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035789361
(นายสุทิน เชยชิด)
คนงานทั่วไป
โทร : 035789361
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
โทร : 035789361
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน
โทร : 035789361