องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
language ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361 E-Mail://Ladnga@hotmail.com
ลิ้งค์ เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนที่หน่วยงาน