language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
folder คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
5 สิงหาคม 2564
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
11 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. poll โดย : admin เปิดอ่าน : 53
11 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
11 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 53
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน