องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ภาษีบำรุงท้องที่ ยังเก็บภาษีอยู่ไหมค่ะ ถ้ายังแจ้งให้ทราบให้ด้วยนะค่ะ

ภาษีบำรุงท้องที่ ประกาศยกเลิกใช้แล้วค่ะ เปลี่ยนมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินและที่อยู่อาศัย ประเมินแล้ว ไม่เกิน 50 ล้าน ได้รับการยกเว้นค่ะ ภายใน 3 ปี แรก

(โดย:ณัฐวัชร ปิ่นทองคำ เขียนเมื่อ:14 มิถุนายน 2565)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดเรียนมีมาตรการป้องกันโควิด อย่างไรบ้างค่ะ

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา มีมาตรการป้องกันที่กรมส่งเสริมกำหนดมาและเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่นำมือสัมผัวใบหน้ากับเพื่อน เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร ดื่มนม รับประทานอาหารที่โต๊ะของตนเอง ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งของต่างๆร่วมกัน หากมีอาการไข้ ไอ จาม ให้แจ้งคุณครูทันที ปรารถนาดีจาก อบต.ลาดงา

(โดย:ผู้ปกครองน้องอิงฟ้ส เขียนเมื่อ:07 มิถุนายน 2565)

สอบถามเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุครับ

1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ที่สะดวก

(โดย:บุญเลิศ กวดนอก เขียนเมื่อ:07 มิถุนายน 2565)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว